Pintelissa - WFR ennen ja nyt

Jäsenyys

WRF tarjoaa varsinaista jäsenyyttä, sekä kannatusjäsenyyttä. Voit liittyä kannatusjäseneksi mikäli haluat tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenyys ohjautuu 100% seuralle mutta ei sisällä SRL jäsenetuja.

JÄSENYYS

WRF tarjoaa varsinaista jäsenyyttä, sekä kannatusjäsenyyttä. Voit liittyä kannatusjäseneksi mikäli haluat tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenyys ohjautuu 100% seuralle mutta ei sisällä SRL jäsenetuja.

 

Jäsenlajit ja edut: vakuutus, Hippos-lehti ja koulutusta

Täysjäsen (seniori ja juniori) saa kaikki Suomen Ratsastajainliiton tarjoamat jäsenedut. Perhejäsenen (seniori ja juniori) edut ovat muuten samat kuin täysjäsenellä, mutta hän ei saa Hippos-lehteä eikä hänelle voida myöntää A- tai B-kilpailulupaa tai toimihenkilöoikeuksia. Perhejäsenen täytyy asua samassa taloudessa täysjäsenen kanssa. 

Ratsastusseuroihin kuuluvat saavat jäsenetuina mm. Pohjola Vakuutuksen Sporttiturva-vakuutuksen, jäsennumeron, jolla pääset Jäsenhuoneeseen- ja Hippos-lehden perinteisenä printtilehtenä kotiin kannettuna. SRL tarjoaa jäsenilleen erilaista koulutusta  edulliseen jäsenhintaan. Kilpailemisen ja hevostaito- ja ratsastusmerkkien suorittamisen edellytys on jäsenyys ratsastusseurassa.

Lisäksi Ratsastajainliiton yhteistyökumppanit myöntävät SRL:n jäsenille myös kaupallisia etuja.

Lisää tietoa jäsenyysasioista Suomen Ratsastajainliitonsivuilta.  ratsastus.fi

Lisää tietoa Sporttiturvasta ratsastus.fi

Kannatusjäsen ei ole SRL:n jäsen. Kannatusjäsen ei saa mitään SRL:n tarjoamia etuja.

SRL tarjoaa jäsenistölleen ympäri vuoden monipuolista sekä ilmaista että maksullista koulutusta

 

Lisätietoa toimihenkilökoulutusten vaatimuksista löydät lajikohtaisista säännöistä sekä koulutusjärjestelmästä.

SRL ja sen aluejaostot järjestävät säännöllisesti erilaista toimihenkilökoulutusta kilpailunjärjestäjien tarpeisiin. Koulutukset julkaistaan liiton tapahtumakalenterissa.

 

Jäsenille tarjolle myös tallenteita

RATSASTUSLÄHETYKSIÄ

Syyskokous ja Urheilufoorumi jälkitallenteena kanavilla

SRL:n nettitv YouTubessa
- Tähtikisataltiointeja, juhlavuoden videoita, seminaareja ja esitelmiä

 

UUSI JÄSENETU SEUROJEN JÄSENILLE - EQUINE IQ

Uusi jäsenetu seurojen jäsenille - Equine iQ® mobiiliapplikaatio
jäsenetuhintaan! Equine iQ® -sovelluksessa voit pitää hevosen
harjoituspäiväkirjaa ja nähdä harjoitustrendejä, tehdä
muistutuksia päivittäisistä tehtävistä, asettaa terveystehtäviä,
lisätä terveys- ja hyvinvointitapahtumia sekä pitää kirjaa
eläinlääkäreiden ja kengittäjien käynneistä. Voit myös jakaa
hevosen tiedot muulle tiimillesi. 

ratsastus.fi

WRF Jäsenhinnat 2023

SRL seniori                                      62,00€

SRL juniori                                       55,00€

SRL perheenjäsen seniori              34,00€

SRL perheenjäsen juniori               30,50€

Kannatusjäsen                               20,00€

Kannatusjäsen yritys/yhteisö         100,00€

 

Vanha jäsenyys - jäsenmaksun maksamalla jäsenyys ja etusi säilyvät.

Jos olet jo WRF jäsen - huolehdithan jäsenmaksusi maksuun. Mikäli et löydä vuoden 2022  laskua, katso Hippos-lehden takaa jäsennumerosi ja kirjaudu jäsenhuoneeseen.

Kirjautumalla SRL jäsenhuoneeseen - saat vuoden 2023 jäsenyytesi ajantasalle (samalla voit muokata myös yhteyssähköpostisi ajantasalle)

ratsastus.fi

 
 
Jäsenlajit ja edut: vakuutus, Hippos-lehti ja koulutusta

Täysjäsen (seniori ja juniori) saa kaikki Suomen Ratsastajainliiton tarjoamat jäsenedut. Perhejäsenen (seniori ja juniori) edut ovat muuten samat kuin täysjäsenellä, mutta hän ei saa Hippos-lehteä eikä hänelle voida myöntää A- tai B-kilpailulupaa tai toimihenkilöoikeuksia. Perhejäsenen täytyy asua samassa taloudessa täysjäsenen kanssa. 

Ratsastusseuroihin kuuluvat saavat jäsenetuina mm. Pohjola Vakuutuksen Sporttiturva-vakuutuksen, jäsennumeron, jolla pääset Jäsenhuoneeseen- ja Hippos-lehden perinteisenä printtilehtenä kotiin kannettuna. SRL tarjoaa jäsenilleen erilaista koulutusta  edulliseen jäsenhintaan. Kilpailemisen ja hevostaito- ja ratsastusmerkkien suorittamisen edellytys on jäsenyys ratsastusseurassa.

Lisäksi Ratsastajainliiton yhteistyökumppanit myöntävät SRL:n jäsenille myös kaupallisia etuja.

Lisää tietoa jäsenyysasioista Suomen Ratsastajainliitonsivuilta.  ratsastus.fi

Lisää tietoa Sporttiturvasta www.ratsastus.fi

Kannatusjäsen ei ole SRL:n jäsen. Kannatusjäsen ei saa mitään SRL:n tarjoamia etuja.

 

Jäsenyydestä luopuminen

Mikäli haluat luopua jäsenyydestäsi, ilmoita siitä puheenjohtajalle (tai hallituksen jäsenelle). Eroavat jäsenet vahvistetaan seuraavassa WRF:n hallituksen kokouksessa.

Jos vuoden 2022 jäsenmaksut ovat maksamatta 9/2021, käsittelee hallitus seuraavassa kokouksessaan asian osana jäsenasioita -  ja päättää jäsenyyksien päättämisestä. 

Ne jäsenet, jotka eivät halua jatkaa jäsenyyttään, voivat ilmoittaa erostaan kuluvan vuoden aikana, maksetut jäsenyydet pysyvät voimassa 31.12. asti jotta esim. vakuutusturva säilyy. Kilpailijat huom, vain yhtä seuraa voi edustaa kalenterivuotta kohden, mutta useamman seuran jäsen voi olla.

WRF ry SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Western Riders Finland ry ja sen kotipaikka on Vihti. Yhdistys on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) rekisteröity jäsenyhdistys.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää lännenratsastusharrastusta jäsentensä keskuudessa koko maassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia, antaa tietopuolista opetusta, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa ja toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia. Yhdistys voi perustaa rekisteröimättömiä kerhoja sekä kyläosastoja ja asettaa erilaisia toimikuntia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahakeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

 

3. Jäsenyys Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen toimintaa. Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

 

4. Jäsenen erottaminen ja eroaminen Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty, eikä jo maksettuja jäsenmaksuja palauteta. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotettu jäsen voi pyytää erotuspäätökseen uudelleenkäsittelyä kirjallisesti kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, jolloin asia saatetaan uudelleen käsiteltäväksi yhdistyksen kokoukseen.

 

  5. Jäsenmaksut Vuotuisten jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous vuodeksi kerrallaan.

 

6. Päätösvalta ja hallituksen edustajien valinta Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa yhdeksi toimikaudeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimikaudeksi valitut neljä muuta varsinaista jäsentä sekä kullekin yksi varajäsen. Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen kokoukset ja niiden koolle kutsuminen Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Yhdistyksen hallitus voi päättää yhdistyksen kokoukseen osallistumisen sallimisesta tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kaikissa yhdistyksen kokouksen lain mukaan päätettävissä asioissa kokouksen aikana tai ennen kokousta edellyttäen, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhdistyksen kokouksessa noudatettavin menetelmiin verrattavalla tavalla. Yhdistyksen kokoukset on hallituksen toimesta kutsuttava koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta, kokouspäivä sekä se päivä, jolloin kokouskutsu julkaistaan, mukaan luettuina. Kokouskutsu on julkaistava WRF:n omilla nettisivuilla sekä sähköpostitse. Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, paitsi päätettäessä asioista, joista yhdistyslaissa on toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Vaaleissa on äänestys vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään: 1. kokouksen avaus 

   2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 8. kokouksen päättäminen Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun ja hallituksen ja toiminnantarkastajien palkkioiden suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle 7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 9. kokouksen päättäminen Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

8. Yhdistyksen tilit Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. Tilikauden aikana puheenjohtaja tarkastaa yhdistyksen tilitapahtumat vähintään joka toinen kuukausi.

 

9. Nimen kirjoittajat Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä hallituksen keskuudestaan valitseman hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus valitsee nimenkirjoittajaoikeudellisen jäsenensä vuosittaisen järjestäytymiskokouksensa yhteydessä. 10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutoksesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat lännenratsastusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.  

Ajankohtaista somessa


Seuraamalla meitä Instagramissa saat ensimmäisenä tiedon tulevista tapahtumista, kilpailuista ja muista mielenkiintoisista asioista. Jaamme myös kaikkea hevosaiheista tietoa, kuvia ja tarinoita, jotka yhdistävät meitä kaikkia hevosystäviä.

Western Riders Finland on avoin kaikille hevosihmisille, riippumatta siitä, onko sinulla kokemusta lännenratsastuksesta vai oletko vasta tutustumassa lajiin. Jäsenyys kulkee kätevästi Suomen Ratsastajainliiton kautta.

Muista ottaa Instagram-kanavamme seurantaan, jotta et jää paitsi mistään – tule mukaan WRF-yhteisön iloiseen ja hevostäyteiseen maailmaan!"