LAJIT

Reining

Reiningissä ratsastetaan yksilösuorituksena laukassa ennalta määrätty ohjelma, joka sisältää hitaita ja nopeita laukkaympyröitä, laukanvaihtoja, nopeita käännöksiä (rollback, spin), liukupysähdyksiä (sliding stop) ja peruutuksia.

Ratsukon tulee suorittaa rata esittäen saumatonta yhteistyötä. Ratsastajan tehtävänä on ohjata tehtävät auliisti suorittava hevonen radan läpi kontrolloidusti, täsmällisesti ja virheettömästi mahdollisimman huomaamattomin avuin. Jokainen pienikin poikkeama määritellystä radasta tai hevosen haluttomuus suorittaa tehtävää tulkitaan kontrollin puutteeksi, mistä vähennetään pisteitä. Lisäpisteitä jaetaan mm. erityisen sujuvasta etenemisestä, pitkistä liukupysähdyksistä ja nopeista spineistä. Tässä lajissa yleisö saa kannustaa! Reining on lännenratsastuksen lajeista ainoa FEI:n hyväksymä laji. Laji tarjoaa katsojilleen paljon vauhtia ja elämyksiä. Yleisöllä onkin lupa kannustaa äänekkäästi katsomossa musiikin soidessa taustalla.

All Around lajit

Trail

Trailissä selvitetään tuomarin määrittelemälle radalle rakennetut esteet ja tehtävät. Pakollisia tehtäviä ovat läpi ratsastettava portti (joka on avattava ja suljettava irrottamatta otetta portista), puomien ylitys sekä peruutustehtävä. Näiden lisäksi radalla voi olla esimerkiksi yli ratsastettava silta, paikasta toiseen kuljetettava esine, pujoteltavia kartioita tai pressun yli kävely. 

Luokassa arvostellaan ratsukon kykyä suoriutua tehtävistä sujuvasti ja virheettömästi sekä hevosen kuuliaisuutta ratsastajan avuille ja sen liikkeiden laatua. Mikäli hevonen osoittaa oma-aloitteisuutta tehtävien suorittamisessa, tästä palkitaan lisäpistein. Virhepisteitä jaetaan mm. hevosen haluttomuudesta suorittaa annettu tehtävä sekä pienestäkin puomin hipaisusta.

 

Western Pleasure

Western pleasuressa kaikki luokkaan osallistuvat ratsukot kilpailevat yhtä aikaa. Ratsastajat kiertävät uralla määrätyssä askellajissa ja esittävät käyntiä, ravia ja laukkaa molempiin suuntiin tuomarin pyyntöjen mukaisesti. Luokkaan kuuluu myös pysähtyminen ja peruuttaminen joko uralla tai rivissä tuomarin edessä.

Arvostelussa pääpaino on hevosen liikkeen ja askeleen laadulla. Hyvällä pleasure-hevosella on joustava, kokoonsa ja rakenteeseensa nähden sopivan pituinen askel ja hevosen liike on rentoa mutta koottua ja rytmikästä, hevosen liikkuessa suhteellisen hitaassa tempossa. Hevonen esitetää löysin ohjin, kuitenkin niin, että kevyt kontakti ja kontrolli säilyvät. Hevosen on vastattava herkästi apuihin ja sen on pyydettäessä siirryttävä pehmeästi askellajista toiseen. Maksimipisteet annetaan hevoselle, joka on eteenpäinpyrkivä, tasapainoinen ja joka antaa vaikutelman sopivasta ja miellyttävästä hevosesta ratsastaa. Pleasuren luonteeseen kuuluu myös näyttävät kisavarusteet ja hevosen huoliteltu ulkomuoto. 

 

Western horsemanship

Tämän lajin luokka ratsastetaan kahdessa osassa: ensin jokainen ratsukko yksitellen esittää tuomarin ennalta määrittelemän lyhyen yksilöohjelman, jonka jälkeen kaikki esittävät yhtä aikaa areenaa kiertäen käyntiä, ravia ja laukkaa molempiin suuntiin western pleasuren tapaan. Luokassa arvostelun kohteena ovat ratsastajan tyyli, istunta ja kyky kontrolloida ja esittää hevonen huomaamattomin avuin, sekä yksilöohjelman täsmällinen suorittaminen. Hevosen askelten laatuun ei kiinnitetä huomiota samaan tapaan kuin western pleasuressa, vaan arvostelu kohdistuu ensisijaisesti ratsastajan istuntaan ja kykyyn vaikuttaa hevoseen huomaamattomasti.

 

Western riding

Western riding luokassa ratsastetaan yksilösuorituksena ennalta määrätty ohjelma, jossa on useita laukanvaihtoja suoralla ja/tai serpentiiniuralla sekä puomin ylitys ja peruutus. Arvostelun kohteena ovat hevosen askellajien ja laukanvaihtojen laatu, radan osien suorittaminen täsmällisesti, hevosen tapa reagoida ratsastajan apuihin ja kyky kantaa itseään luonnollisessa, tasaisessa muodossa. Hevosen tulisi suorittaa rata herkästi, rennosti ja tasapainoisesti liikkuen.

 

Ranch riding

Ranch riding lajin tarkoituksena on esitellä hevosen monipuolisuutta ja liikettä jäljitellen ranch-hevosen työskentelyä. Lajissa arvostetaan hevosen kuuliaisuutta, täsmällisyyttä ja ratsukon yhteistyötä. Kilpailussa ratsukko suorittaa radan yksitellen ja rataan kuuluu pakollisia ja valinnaisia liikkeitä. Pakollisia askellajeja ovat käynti, ravi ja molempiin suuntiin ratsastettava laukka sekä pysähdys ja peruutus. Lisätty ravi ja laukka esitetään ainakin toiseen suuntaan. Valinnaisia liikkeitä ovat side-pass, käännökset 360 astetta tai enemmän, laukanvaihto, puomin tai puomien ylitys käynnissä, ravissa tai laukassa tai jokin muu ranch-hevoselle sopiva liike.

 

Ranch trail

Ranch Trail on Trailia monipuolisempi laji, jossa tehtävissä korostetaan karjatilalla tehtävien päivittäisten töiden vaatimuksia hevosen toimivuudelle. Pakollisia tehtäviä ovat portin aukaisu hevosen selästä käsin, hevosen jättäminen yksin paikalleen seisomaan kun ratsastaja laskeutuu selästä ja esimerkiksi siirtää heinäpaalia sekä esineen perässä vetäminen. Lisäksi kolme muuta estettä, jotka voivat olla esim. vesieste tai lasson heitto hevosen selästä. Lajin arvosteluperusteet ovat samat kuin trailissa.

 

Trail-in-Hand

Trail in hand –luokka on avoin vähintään 1-vuotiaille hevosille ja tässä lajissa esitetään trail tehtäviä taluttaen hevosta. Rataa suorittaessaan esittäjä ei saa koskea hevoseen missään vaiheessa. Hevosella tulee olla riimu ja ketjunaru. Hevosta tai sen rakennetta ei arvostella.

 

Showmanship at halter

Tässä lajissa hevonen esitetään käynnissä ja ravissa maasta käsin riimussa tuomarin laatiman radan mukaisesti. Rataan kuuluu myös hevosen asettaminen seisomaan tuomarin suorittamaan tarkistukseen. Lajissa arvostellaan ensisijaisesti esittäjän kykyä esittää hevosensa maasta käsin kiinnittäen huomiota myös esittäjän ja hevosen huoliteltuun ulkoasuun sekä esittäjän olemukseen ja käytökseen. Rataa suorittaessaan esittäjä ei saa koskea hevoseen missään vaiheessa. Hevosella tulee olla riimu ja ketjunaru. Hevosta tai sen rakennetta ei arvostella.

Seuraa meitä somessa

@westernridersfinland