Lännenratsastusmerkki

OSASUORITUKSET

1. Satulointi ja suitsitus lännenvarustein

 • käytetään lännenratsastuksen kilpailusääntöjen mukaista lännensatulaa ja –suitsia


2. Hyväksytty ratsastuskoe

 • Ratsastajalle annettavan palautepöytäkirjan täyttämistä suositellaan.
 • Aidattu vähintään 20 x 40m alue
 • Käytetään vakiorataa
 • Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/ hylätty


Suoritus päättyy hylkäämiseen, jos

 • Hevosen varustamisessa on turvallisuuteen tai hevosten hyvinvointiin vaikuttavia puutteita
 • Ratsastaja ei suorita jotain rataan kuuluvaa tehtävää tai suorittaa sen väärässä kohdassa tai 
 • väärään suuntaan.
 • Ratsastaja ei pysty ylläpitämään vaadittua askellajia vähintään puolet vaaditusta matkasta
 • Väärä laukka jompaankumpaan suuntaan
 • Satulasta suistuminen, hevosen kaatuminen
 • Hevosen sopimaton kohtelu
 • Väärä ohjasote (nivelkuolaimella tulee käyttää kahta kättä ja kankikuolaimella yhtä kättä)
 • Hevosen vakava tottelemattomuus.
 • Arvioijan tulee keskeyttää koe, mikäli ratsukon taitotaso ei riitä merkin turvalliseen suoritusyritykseen.


Merkkisuoritusrata

Arvostelupöytäkirja